menu

Pozytywne oblicze Internetu (Positive face of the Internet)

Katalog pożytecznych i wartościowych witryn (Directory of useful and valuable websites): Kategoria (Category) ▸ nauka

 • https://m00n.link/00pliki/help.jpg

  unfold_more Szukasz linków? Kliknij tutaj - Looking for links? Click here

  pomoc
 • https://m00n.link/00pliki/nanoseen.jpg

  unfold_more Nanoseen

  nauka
  close

  Nanoseen

  WWW.

  🇵🇱 Inżynierowie i naukowcy z firmy Nanoseen wymyślili pierwsze na świecie rozwiązanie technologiczne do oczyszczania i odsalania wody bez konieczności korzystania ze źródła energii, które potencjalnie może pomóc w rozwiązaniu problemu niedoboru wody słodkiej na świecie. Witryna po angielsku.

  🇬🇧 Nanoseen engineers and scientists have come up with the world’s first technological solution for the purification and desalination of water without the need for an energy source, with potential to help solve worldwide freshwater shortages.

  16082022915
 • https://m00n.link/00pliki/kacper-pitala.jpg

  unfold_more Kacper Pitala

  nauka
  close

  Kacper Pitala

  Youtube  Facebook

  🇵🇱 Kiedy jest "teraz"? Jak długi jest metr? Jaka jest najdalsza rzecz? Czym jest nic? Kacper Pitala oferuje nam  podróż przez różne dziedziny nauki, pytania i odpowiedzi.

  🇬🇧 When is "now"? How long is a meter? What's the farthest thing? What is nothing? Kacper Pitala offers us a journey through various fields of science, questions and answers. In Polish.

  290820212245
 • https://m00n.link/00pliki/dlaczego-myslimy-jerzy-vetulani.jpg

  unfold_more Dlaczego myślimy - Jerzy Vetulani

  nauka
  close

  Youtube

  🇵🇱 "Dlaczego myślimy i jak mózg może prowadzić nas na manowce" - wykład wybitnego neurobiologa i psychofarmakologa, jednego z najczęściej cytowanych polskich uczonych, prof. Jerzego Vetulani.

  🇬🇧 "Why we think and how the brain can lead us astray" - lecture by an outstanding neurobiologist and psychopharmacologist, one of the most frequently cited Polish scientists, prof. Jerzy Vetulani. Lecture in Polish.

  29032021919
 • https://m00n.link/00pliki/voyager-cosmic-mission-misja-kosmiczna.jpg

  unfold_more Voyager - cosmic mission - misja kosmiczna

  nauka
  close

  Voyager - cosmic mission - misja kosmiczna

  WWW.

  🇵🇱 Sonda Voyager rozpoczęła swoją misję we wrześniu 1977 roku. W tej chwili przebywa w kosmosie od ponad ... 43 lat. A na tej stronie znajdziesz komplet danych na jej temat: dokładny czas misji, odległość od Ziemi, odległość od Śłońca i wiele innych. Witryna po angielsku.

  🇬🇧 Voyager probe began its mission in September 1977. At the moment, it has been in space for over ... 43 years. And on this page you will find a complete set of data about it: the exact time of the mission, distance from Earth, distance from the Sun and many more.

  111220201305
 • https://m00n.link/00pliki/nauka-to-lubie-blog.jpg

  unfold_more Nauka. To Lubię. - blog

  nauka
  close

  Nauka. To Lubię. - blog

  WWW.  Facebook

  🇵🇱 Nazywam się Tomasz Rożek. Z wykształcenia jestem fizykiem a z zawodu dziennikarzem naukowym. Prowadzę po polsku pop-naukowego vbloga oraz facebookowy fanpage - "Nauka.To lubię."

  🇬🇧 My name is Tomasz Rożek. I am a physicist by education and a science journalist by profession. I run a pop-science vblog in Polish and a Facebook fanpage - "Nauka.To lubię." ("Science. I like It.").

  231120201932
 • https://m00n.link/00pliki/projekt-pisak.jpg

  unfold_more Projekt Pisak

  nauka
  close

  Projekt Pisak

  WWW.

  🇵🇱 Z misją przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu osób z ograniczonymi możliwościami komunikacyjnymi. PISAK to system alternatywnej komunikacji, rozwijany i testowany w ramach 3-letniego projektu naukowego.

  🇬🇧 With the mission of counteracting social and digital exclusion of people with limited communication possibilities. PISAK is an alternative communication system developed and tested as part of a 3-year research project.

  20102020920
 • https://m00n.link/00pliki/polskie-towarzystwo-rakietowe.jpg

  unfold_more Polskie Towarzystwo Rakietowe

  nauka
  close

  Polskie Towarzystwo Rakietowe

  WWW.  Facebook  Youtube

  🇵🇱 Jesteśmy ogólnopolską organizacją zrzeszającą modelarzy rakietowych oraz pasjonatów rakiet eksperymentalnych i technologii kosmicznych. Uważamy że modelarstwo RDM (tzn. Rakiet Dużej Mocy) jest nie tylko emocjonującym hobby ale przede wszystkim wspaniałym sposobem na pobudzenie kreatywności, pogłębianie wiedzy czy popularyzację nauk ścisłych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

  🇬🇧 We are a nationwide organization of rocket modellers and enthusiasts of experimental rockets and space technologies. We believe that RDM modeling (ie High Power Rockets) is not only an exciting hobby but above all a great way to stimulate creativity, broaden knowledge and popularize science, especially among children and adolescents.

  181020201214
 • https://m00n.link/00pliki/cos-osobliwego-ft-aleksandra-przegalinska.jpg

  unfold_more Coś Osobliwego

  nauka
  close

  Coś Osobliwego

  WWW.

  🇵🇱 Osobliwość to punkt w przyszłości, kiedy maszyna osiągnie co najmniej ludzkie kompetencje. Jak blisko tego momentu jesteśmy? Podcast z udziałem Aleksandry Przegalińskiej po polsku. 

  🇬🇧 The singularity is the point in the future when the machine will achieve at least human competence. How close are we to this moment? Podcast with Aleksandra Przegalińska in Polish.

  131020201025
 • https://m00n.link/00pliki/scifun.jpg

  unfold_more SciFun

  nauka
  close

  SciFun

  Youtube  Facebook

  🇵🇱 Ciekawostki, zagadki rzeczywistości i fantastyczny świat nauki. Program SciFun, to efekt mojej pasji poznawczej, ciekawości i olbrzymiego podziwu wobec złożoności i natury Wszechświata.

  🇬🇧 Trivia, mysteries of reality and the fantastic world of science. The SciFun program is the result of my cognitive passion, curiosity and enormous admiration for the complexity and nature of the universe. Channel and fan page in Polish.

  280920201454
 • https://m00n.link/00pliki/deepfake.jpg

  unfold_more Deepfake. Co to jest? What is it?

  nauka
  close

  Deepfake

  Youtube  Wikipedia

  🇵🇱 Deepfake - technika obróbki obrazu, polegająca na łączeniu obrazów twarzy ludzkich przy użyciu technik sztucznej inteligencji. Uzyskane w ten sposób łudząco realistyczne ruchome obrazy stosowane są w nagraniach filmowych, stwarzając możliwości manipulacji poprzez np. niemożliwą do odróżnienia przez widza zamianę twarzy aktorów występujących w filmie.

  🇬🇧 Deepfake - an image processing technique that combines images of human faces using artificial intelligence techniques. The resulting confusingly realistic moving images are used in film recordings, creating the possibility of manipulation by, for example, changing the faces of the actors appearing in the film, which cannot be distinguished by the viewer. Materials in Polish.

  10092020753
 • https://m00n.link/00pliki/astronarium.jpg

  unfold_more Astronarium

  nauka
  close

  Astronarium

  WWW.

  🇵🇱 Cykl polskich programów telewizyjnych "Astronarium" przedstawia najnowsze badania Kosmosu. Opowiada o tajemnicach Wszechświata i polskich naukowcach, którzy je zgłębiają.

  🇬🇧 The series of Polish television programs "Astronarium" presents the latest research on the cosmos. It tells about the secrets of the Universe and Polish scientists who explore them.

  07092020934
 • https://m00n.link/00pliki/emce-kwadrat.jpg

  unfold_more Emce Kwadrat

  nauka
  close

  Emce Kwadrat

  Youtube  Facebook

  🇵🇱 Naukowy kanał na Youtube, prowadzony przez dwoje młodych, sympatycznych ludzi. Piszą o sobie: "Nie to co już wiemy, lecz to co chcemy wiedzieć, świadczy o naszej mądrości."

  🇬🇧 A scientific YouTube channel run by two nice young people. They write about themselves: "Not what we already know, but what we want to know, testifies to our wisdom." A social profiles in Polish.

  30062020908
 • https://m00n.link/00pliki/crazy-nauka.jpg

  unfold_more Crazy Nauka

  nauka
  close

  Crazy Nauka

  WWW.  Facebook

  🇵🇱 Największy blog popularno-naukowy w Polsce, prowadzony przez Olę i Piotra Stanisławskich, małżeństwo, które od ponad dekady pisze o nauce.

  🇬🇧 The largest popular science blog in Poland, run by Ola and Piotr Stanisławski, a couple who have been writing about science for over a decade. A website in Polish.

  270520201833
 • https://m00n.link/00pliki/dziennik-naukowy.jpg

  unfold_more Dziennik Naukowy

  nauka
  close

  Dziennik Naukowy

  WWW.  Facebook

  🇵🇱 Dziennik Naukowy to najświeższe informacje ze świata nauki. To codzienny, popularnonaukowy serwis informacyjny dla wszystkich chcących zgłębić wiedzę o najnowsze osiągnięcia z wielu dyscyplin naukowych.

  🇬🇧 The Scientific Journal is the latest information from the world of science. This is a daily, popular science information service for everyone who wants to deepen their knowledge of the latest achievements in many scientific disciplines. Website in Polish.

  26032020726
 • https://m00n.link/00pliki/covid-19-sars-pl.jpg

  unfold_more Covid 19 SARS PL

  nauka
  close

  Covid 19 SARS PL

  WWW.

  🇵🇱 Dane WHO dotyczące koronawirusa (SARS-nCoV-2) w Polsce, aktualizowane co 15 minut. Witryna responsywna, może być otwierana w smartfonie.

  🇬🇧 WHO data on coronavirus (SARS-nCoV-2) in Poland, updated every 15 minutes. Site is responsive, can be browsed on the phone. Website in Polish.

  180320202002
 • https://m00n.link/00pliki/miroslaw-hermaszewski.jpg

  unfold_more Mirosław Hermaszewski - Kosmonauta (Cosmonaut)

  nauka
  close

  Mirosław Hermaszewski - Kosmonauta (Cosmonaut)

  WWW.

  🇵🇱 Mirosław Hermaszewski (ur. w Lipnikach na Wołyniu) – generał brygady Wojska Polskiego, kosmonauta – pierwszy i jedyny Polak, który odbył lot w kosmos.

  🇬🇧 Mirosław Hermaszewski (born in Lipniki, Volhynia) - Brigadier General of the Polish Army, astronaut - the first and only Pole to fly into space. Website in Polish.

  020320201226
 • https://m00n.link/00pliki/start-apollo-11-apollo-11-lift-off.jpg

  unfold_more Start Apollo 11 (Apollo 11 lift off)

  nauka
  close

  Start Apollo 11 (Apollo 11 lift off)

  Youtube

  🇵🇱 Transmisja ze startu misji Apollo 11 w jej 50 rocznicę, materiał archiwalny CBS News - film z Youtube (brak polskiego tłumaczenia).

  🇬🇧 Apollo 11 Moon Launch 50th Anniversary | CBS News Special Coverage, live stream - movie on Youtube.

  280220201107